Beca de Recerca Antic Gremi Revenedors de Barcelona

L’Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447 convoca  anualment la Beca de Recerca Antic Gremi Revenedors de Barcelona amb l’objectiu de promoure la investigació, l’estudi i l’augment de coneixement del món del treball de l’història de Barcelona i d’aquesta entitat, fundada el segle XV i en continu funcionament fins l’actualitat. La beca s’atorga al millor projecte inèdit dedicat a l’aprofundiment d’algun període, temàtica o fet concret de la història de la ciutat o del Gremi de Tenders Revenedors de Barcelona entre el 1447 i el 1850 i està dotada amb 5.000 euros.

El jurat de la beca està format per professionals del sector: Agustí Alcoberro Pericay, Josep Bracons Clapés, Xavier Cazeneuve Descarrega i Joan Soler Jiménez.

miniatura beca recerca

Convocatòria 2023

L’Associació Antic Gremi Revenedors, 1447 convoca la Beca de Recerca Antic Gremi Revenedors de Barcelona 2023, amb l’objectiu de promoure la investigació, l’estudi i l’augment de coneixement de l’acció comercial i social d’aquesta entitat, fundada el segle XV i en continu funcionament fins l’actualitat. El termini de presentació de projectes és el 31 de juliol de 2023. Tota la informació a les bases reguladores:

Projecte guanyador de la convocatòria 2022

Claus per la supervivència del Gremi de Tenders i Revenedors de Barcelona, 1790-1840

El projecte guanyador, de Clàudia Mateo Lozano,  té com a objectiu l’obtenció d’una visió el més completa possible de la confraria de tenders revenedors durant els darrers anys de la institució com a gremi, la reformulació de les seves regulacions i la seva transformació en una associació de socors mutus. 

En definitiva, es pretén abordar des del les vessants político-administratives, socials i econòmiques les claus per les quals el Gremi de tenders revenedors va sobreviure en aquest període de temps tan convuls que va de 1790 a 1840 que va acabar suposant la pràctica desaparició de tots els altres gremis de la ciutat.

Projectes guanyadors anteriors

Convocatòria 2021

Ordre públic i defensa: el gremi de tenders revenedors i la milícia urbana barcelonina entre els segles XVII i XVIII

Víctor Jurado Riba

El projecte guanyador l’any 2021 proposa un estudi en profunditat sobre les funcions defensives que tenia la milícia urbana barcelonina, la seva estructura i les seves diverses implicacions al servei públic en temps de guerra i de pau. Dins de les diverses companyies agrupades segons els gremis, es farria una especial menció individualitzada als membres de la formada pels Tenders Revenedors.

Convocatòria 2020

El gremi i confraria de Sant Miquel dels revenedors de Barcelona entre dos segles (XVI-XVII): Política, economia i societat

Laura Miquel MilIan i Pol Bridgewater Mateu

El projecte guanyador l’any 2020 és un estudi històricament rigorós de l’estructura política, social i econòmica de la confraria de Sant Miquel de tenders revenedors entre finals del segle XVI i principis del segle XVII a través de les fonts de la confraria conservades a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, juntament amb altres sèries documentals complementàries.