Beca de Recerca Antic Gremi Revenedors de Barcelona 2021

L’Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447 convoca  anualment la Beca de Recerca Antic Gremi Revenedors de Barcelona amb l’objectiu de promoure la investigació, l’estudi i l’augment de coneixement del món del treball de l’història de Barcelona i d’aquesta entitat, fundada el segle XV i en continu funcionament fins l’actualitat. La beca s’atorga al millor projecte inèdit dedicat a l’aprofundiment d’algun període, temàtica o fet concret de la història de la ciutat o del Gremi de Tenders Revenedors de Barcelona entre el 1447 i el 1850 i està dotada amb 5.000 euros.

El projecte guanyador de l’any 2021 és Gremis en armes a la Barcelona moderna (1640-1714). El Consell de Cent, la Coronela i el gremi de revenedors en defensa de la ciutat, de Víctor Jurado Riba. Proposa un estudi en profunditat sobre les funcions defensives que tenia la milícia urbana barcelonina, la seva estructura i les seves diverses implicacions al servei públic en temps de guerra i de pau. Dins de les diverses companyies agrupades segons els gremis, es farria una especial menció individualitzada als membres de la formada pels Tenders Revenedors

Projecte guanyador de la convocatòria 2021

PUBLICACIÓ DEL TREBALL GUANYADOR

Gremis en armes a la Barcelona moderna (1640-1714). El Consell de Cent, la Coronela i el gremi de revenedors en defensa de la ciutat

VÍCTOR JURADO RIBA

Tal com estableixen les bases, els treballs guanyadors de la Beca de Recerca Antic Gremi Revenedors de Barcelona es publiquen amb Dipòsit Legal i ISBN. El segell editorial Publicacions Revenedors neix amb aquest objectiu. Pots llegir l’índex, presentació i introducció a continuació: