LLUITES COMPARTIDES

LLUITES COMPARTIDES

Lluites pel PATRIMONI és una iniciativa de l’Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447 que vol posar en valor la recuperació del patrimoni immaterial, immoble i moble de Catalunya. La riquesa cultural patrimonial del nostre país, sovint menystinguda o silenciada, es converteix en un element de primer ordre quan persones i entitats la lluiten i se’n fan càrrec, tal i com succeeix en la història de la nostra associació, amb 575 anys d’activitat ininterrompuda. L’objectiu és donar veu a aquestes lluites insaciables però sovint solitàries, per tal de crear sinèrgies, donar-se suport i sortir-ne reforçades.

SEGUEIX LES LLUITES

lluitescompartides_1

Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada

La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (FESTHI) és una organització cultural sense ànim de lucre amb l’objectiu comú de defensar un model de festa patrimonial concret, i específicament centrada en el seguici tradicional històric de la ciutat d’Igualada.

Associació Amics dels Calls de Catalunya

Aquesta entitat va néixer l’estiu de 2020 com a iniciativa de la societat civil per divulgar el judaisme català passat i present, per tal d’acostar les seves tradicions i la implicació en la societat catalana, i desfer els prejudicis que sovint els han acompanyat al llarg de la història.

Lluita masiaire

Projecte masiaire

Projecte Masiaire dona l’oportunitat tant a propietaris com a masovers per a recuperar el patrimoni de les masies i aturar així el procés de desaparició viscut en els darrers anys. El paper d’aquesta lluita és el de connectar propietaris i masovers i vetllar pel compliment d’un contracte de masoveria que ambdues parts hauran acordat.

Lluita-Salvem-Vallmanya

Salvem Casa Vallmanya

#SalvemCasaVallmanya és la plataforma impulsada per diferents ciutadans i entitats culturals del territori que defensa la conservació i dinamització de la casa pairal de la família del President Francesc Macià a Vallmanya, Alcarràs (el Segrià, Lleida).

Lluita campanes

Inventari de campanes

L’inventari de campanes i Campanars de l’Arquebisbat de Barcelona és un projecte fruit de l’oblit que la societat té del patrimoni sonor –immaterial– i de l’objecte moble i immoble que el produeixen. El seu objectiu és, conèixer, tenir una relació de campanes, campanars i elements importants en relació amb aquestes de la ciutat i arxidiòcesi de Barcelona, amb la voluntat de fer-ho conèixer.

Arxivers Sense Fronteres

Arxivers sense Fronteres (ASF) és una organització no governamental sense ànim de lucre formada per arxivers voluntaris amb l’objectiu d’mpulsar i cooperar en la conservació d’aquells fons documentals que es troben en perill de desaparició, tot garantint el seu correcte tractament, perquè puguin ser posats a disposició de la societat.