Beca de Recerca Antic Gremi Revenedors de Barcelona 2022

L’Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447 convoca  anualment la Beca de Recerca Antic Gremi Revenedors de Barcelona amb l’objectiu de promoure la investigació, l’estudi i l’augment de coneixement del món del treball de l’història de Barcelona i d’aquesta entitat, fundada el segle XV i en continu funcionament fins l’actualitat. La beca s’atorga al millor projecte inèdit dedicat a l’aprofundiment d’algun període, temàtica o fet concret de la història de la ciutat o del Gremi de Tenders Revenedors de Barcelona entre el 1447 i el 1850 i està dotada amb 5.000 euros.

El projecte guanyador de l’any 2022 és Claus per la supervivència del Gremi de Tenders i Revenedors de Barcelona, 1790-1840, de Clàudia Mateo Lozano,  té com a objectiu l’obtenció d’una visió el més completa possible de la confraria de tenders revenedors durant els darrers anys de la institució com a gremi, la reformulació de les seves regulacions i la seva transformació en una associació de socors mutus. 

En definitiva, es pretén abordar des del les vessants político-administratives, socials i econòmiques les claus per les quals el Gremi de tenders revenedors va sobreviure en aquest període de temps tan convuls que va de 1790 a 1840 que va acabar suposant la pràctica desaparició de tots els altres gremis de la ciutat.

Projecte guanyador de la convocatòria 2022

PUBLICACIÓ DEL TREBALL GUANYADOR

Claus per la supervivència del Gremi de Tenders i Revenedors de Barcelona, 1790-1840

Clàudia Mateo Lozano

Tal com estableixen les bases, els treballs guanyadors de la Beca de Recerca Antic Gremi Revenedors de Barcelona es publiquen amb Dipòsit Legal i ISBN. El segell editorial Publicacions Revenedors neix amb aquest objectiu. La propera publicació d’aquest segell serà el fruit d’aquesta recerca.