Presentació del llibre “Gremis en armes a la Barcelona moderna (1640-1714)”