Organigrama

Junta Directiva


President: Francesc Sendil i  Martí

Secretari: Andreu Rovira i  Gabiñau

Vicepresident: Pere Marès i Martí

 


Vocals

Mariona Maylinch Guillamón, Dolors Serra Figarolas, Josep Costa Amengual

 


Junta Estadística

President nat: Francesc Sendil Martí

Secretaria: Ascensió Segarra Carbó

Vocals: Gemma Marín Lafarga, Carme Metje Mayor,  Pilar Cassolà Esterhuelas

Vocal per delegació de la Junta Directiva: Pere Marès Martí

 


Junta Consultiva

Per dret propi, per haver exercit càrrec en Juntes Directives anteriors:

Joan Proubasta Renart, Maria Àngels Balansó, Francesc Xavier Morell i Alsina, Montserrat Lacima Riba, Jaume Vaqué Vilagran