Organigrama

JUNTA DIRECTIVA


President: Francesc Sendil i  Martí

Secretari: Andreu Rovira i  Gabiñau

Vicepresident: Pere Marès i Martí

https://archive.is/WesRX/6c8492bd119947cff123e8ab3abd56961713d473.png

Vocals


Joan Rio i  Martínez, Mariona Maylinch Guillamón, Dolors Serra Figarolas

 


 

 

Junta Estadística

President nat: Francesc Sendil Martí

Secretaria: Ascensió Segarra Carbó

Vocals: Gemma Marín Lafarga, Carme Metge Mayor,  Josep Costa Amengual, Pere Marès Martí