Fotos

Hem realitzat una sèrie de canvis al web per tal d’optimitzar-lo i facilitar-ne l’ús a l’usuari. Pel que fa a l’Àrea Privada (el que abans era Socis), els continguts estan classificats en 4 blocs, coincidint amb els 4 botons de la part superior de la pantalla: (1) Informació Institucional: hi trobareu els Comptes Anuals, Estatuts, Reglaments i Actes de l’Associació. (2) Butlletins: estats de comptes i memòries que l’Associació publica anualment corresponents amb l’exercici econòmic. (3) Activitats: s’hi publica informació i recursos relacionats tant amb les Activitats Institucionals (pròpies de l’Associació), com Sant Miquel, les excursions anuals i les assemblees, a més d'Altres Activitats (com per exemple, el Curs de conservació) (4) Avisos i comunicats: s’anirà actualitzant amb documents referits i elements informatius d’interès sobre l’activitat de l’Associació.