Acta Fundacional

La institució “oficial del gremi de tenders revenedors parteix del 12 de setembre del any 1447, quan la reina Maria de Castella signa a Barcelona, en nom del monarca regnant, Alfons el Magnànim, el privilegi aprovant els capítols que regirant la corporació.  Aquesta aplegava al seu inici ” tenders e revenedors de algunes mercaderies, així com de arroços, fideus, mels, olis, civades, formatges, sabó, tonyina salada, sardines e anxoves, legums, figues, panses, dàtils, i altres diverses coses menudes d’avall  escrites”.


Pergamí amb el segell de cera de la reina Maria aprovant els capitols fundacionals del gremi de tenders i revenedors de la ciutat de Barcelona, el 12 de setembre de 1447. Arxiu de la casa gremial